Hummel: Aktivering af segmenterne
Metode: Censydiam segmenteringsstudie

"Vi er gået fra et fragmenteret billede af forbrugere og markeder til et fælles udgangspunkt baseret på solide fakta. Vi har således mulighed for at opbygge et fælles, strategisk fundament i virksomheden, når vi diskuterer brandposition, markedsudvikling og produktudvikling."

- Lene Christensen Heinz, Business Intelligence Team Leader, hummel® International

Udfordringen

Sport og sportsudstyr har de senere år været i en rivende udvikling, hvor en stor del af markedet er flyttet over i kategorierne "leisure" og "fashion". hummel® ønskede derfor at opnå strategisk viden omkring forbrugerne og deres eget brand inden for kategorierne sneakers, teamsport, athleisure og kids apparel.


Analysen

Analysen bestod af 16 eksplorative fokusgruppeinterviews (8 i Danmark og 8 i Tyskland) samt et opfølgende kvantitativt studie med i alt 6.500 interviews. Segmenteringen blev bygget top-down med afsæt i det kvalitative studie, som efterfølgende blev valideret og konkretiseret kvantitativt.  

Udbyttet

Fem overordnede segmenter blev identificeret og konkretiseret ved hjælp af Censydiam modellens 8 psykologiske motivationsfaktorer.

Med animationsfilm og infographics blev der sat billeder og følelser på de fem unikke hummel® segmenter. Efterfølgende implementeringsworkshops sikrede aktivering og integration af resultaterne på tværs af produktudvikling, marketing og salg. 


Vil du høre mere?

Kontakt:

Asger Mortensen
Head of understanding unlimited
Tlf.: +45 3319 3949
E-mail: Asger.Mortensen@ipsos.com

Søren Andreasen
Director, Strategic Pricing & Segmentation
Tlf.: +45 3319 3904
E-mail: soren.andreasen@ipsos.com